คู่มือการใช้งาน KB IDE & คอร์สออนไลน์

คู่มือการใช้งาน KB IDE

คู่มือการใช้งาน KB IDE (KB IDE User Guild) จุดประสงค์ประการหนึ่งในการจัดทำคู่มือในครั้งนี้ คือ ส่งเสริมความรู้การใช้งานโปรแกรม KB IDE ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Thing (IoT) ให้เป็นผู้สร้าง และสามารถต่อยอด ให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นผู้ประกอบการไทย ออกสู่ตลาดโลก

หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ผู้อ่านจะสามารถใช้ศึกษาประกอบกับหนังสือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุด

สั่งซื้อหนังสือพร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ ได้ที่นี้

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท เมกเกอร์ เอเซีย จำกัด